வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Groeten, Verzoeken, Welkom heten, Afscheid nemen

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Alledaagse taal
Usage Examples, Essays
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: Dutch
74 words
Word  ·  Translation
(இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி!  ·   

... என்பது அவசியம்  ·   

... என்பது என்னுடைய கருத்து  ·   

... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா?  ·   

...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ...  ·   

அமைதியாக இருங்கள்!  ·   

அவருடைய பெயர் ...  ·   

அவருடைய பெயர் என்ன?  ·   

அவ்வளவு நன்றாக இல்லை  ·   

ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்!  ·   

இதற்கு மாறாக!  ·   

இது உங்களுக்கு  ·   

இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும்  ·   

உங்களுக்கு என்ன வயது?  ·   

உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?  ·   

உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?  ·   

உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும்  ·   

உங்களுக்கும் நன்றி.  ·   

உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி!  ·   

உங்களை வரவேற்கிறேன்.  ·   

உங்களை வரவேற்கிறோம்  ·   

உங்கள் ஊர் எது?  ·   

உங்கள் நாடு எது?  ·   

உங்கள் பெயர் என்ன?  ·   

உட்காருங்கள்  ·   

உதவி!  ·   

உன்னுடைய வேலையை பார்!  ·   

எனக்கு கவலை இல்லை.  ·   

எனக்கு தெரியாது.  ·   

என் பெயர் ...  ·   

என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)?  ·   

என்ன ஆச்சு?  ·   

என்ன விஷயம்?  ·   

என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்!  ·   

எவ்வாறாயினும்  ·   

ஏன் இல்லை?  ·   

ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்?  ·   

ஐயா சற்று கவனியுங்கள்  ·   

ஐயோ!  ·   

ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன்.  ·   

காலை வணக்கம்!  ·   

சரி.  ·   

சரியா?  ·   

சரியா?  ·   

சீ!  ·   

செல்வி  ·   

தயவுசெய்து  ·   

திரு  ·   

திருமதி  ·   

நானும்  ·   

நானும் இல்லை  ·   

நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன்  ·   

நான் ... வசிக்கிறேன்  ·   

நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா?  ·   

நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.  ·   

நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன்.  ·   

நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்?  ·   

நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?  ·   

நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா?  ·   

பரவாயில்லாமல் இருந்தது  ·   

புதிய செய்தி என்ன?  ·   

போய் வருகிறேன்  ·   

போய் வருகிறேன்  ·   

மகிழ்ச்சியுடன்.  ·   

மகிழ்ச்சியோடு.  ·   

மறுபுறம்  ·   

மாலை வணக்கம்  ·   

வணக்கம்  ·   

வணக்கம்  ·   

வருக!  ·   

வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது?  ·   

வாழ்த்துக்கள்  ·   

வாழ்த்துதல்  ·   

விளையாடாதீர்கள்  ·   

Essays

வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் (Tamil)


Groeten, Verzoeken, Welkom heten, Afscheid nemen (Niederländisch)