விளையாட்டு, ஆட்டங்கள், பொழுதுபோக்குகள் - 體育, 比賽, 嗜好

சிறிது கேளிக்கையும் வேண்டும். கால்பந்து, சதுரங்கம் மற்றும் தீப்பெட்டி அட்டைசேகரித்தல் பற்றி. 娛樂一下。所有關於足球、棋和比賽彙集

Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: ChineseWord  ·  Translation
உடல் வித்தை  · 
உயரம் தாண்டுதல்  · 
ஏரோபிக்ஸ்  · 
ஓடுதல்  · 
ஓர் ஆட்டம்  · 
கால்பந்து  · 
கால்பந்து  · 
குதிரை பந்தயம்  · 
குத்துச் சண்டை  · 
கூடைப் பந்து  · 
கோல்ஃப்  · 
சக்கரப் பனிச்சருக்கு  · 
சதுரங்கம்  · 
சமநிலை  · 
சர்ஃபிங்  · 
சீட்டு ஆட்டம்  · 
செக்கர்ஸ்  · 
சைக்கிளிங்  · 
டென்னிஸ்  · 
தொங்கோட்டம்  · 
நடை  · 
நீச்சல்  · 
நீந்துதல்  · 
பட்டம் விடுதல்  · 
பந்து  · 
பனிக்கட்டை விளையாடுதல்  · 
பனிச்சருக்கு  · 
பனிச்சருக்கு திடல்  · 
பனிச்சருக்கு விளையாடுதல்  · 
பேஸ்பால்  · 
ரக்பி  · 
விளையாடுதல்  · 
விளையாட்டு வீரர்  · 
ஹாக்கி  · 

Languages

Tamil, Chinesisch, more

Lektionen

Tamil-Chinesisch, more