இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!

0 words

0 0
Wort Sprache: Tamil
Übersetzung Sprache: Bulgarian

Word Translation
Languages: Tamil, Bulgarisch, more...
Lektionen: Tamil-Bulgarisch, more...