Pronomen, konjunktion, prepositioner - Stedord, Bindeord, Forholdsord65 words

0 0
Wort Sprache: Swedish
Übersetzung Sprache: Danish
Word Translation
      0 0 alla    alt
      0 0 alla    alle
      0 0 även    såvel som
      0 0 både…och    både ... og
      0 0 bakom    bagved
      0 0 bara    bare
      0 0 bland    iblandt
      0 0 bredvid    ved siden af
      0 0 dem    de
      0 0 dessutom    desuden
      0 0 dessutom    endvidere
      0 0 du    du
      0 0 efter    efter
      0 0 emot    imod
      0 0 en sak till    en ting til
      0 0 endera    enten
      0 0 enligt    ifølge
      0 0 för att    for
      0 0 för att    fordi
      0 0 framför    foran
      0 0 framför allt    frem for alt
      0 0 från    fra
      0 0 genom    igennem
      0 0 han    han
      0 0 hon    hun
      0 0 hur    hvordan
      0 0 i    ind
      0 0 igen    igen
      0 0 inte bara…men också    ikke kun … men også
      0 0 inuti    indenfor
      0 0 Jag    jeg
      0 0 likaledes    ligeledes
      0 0 med    med
      0 0 medan    imens
      0 0 mellan    imellem
      0 0 men    men
      0 0 mot    imod
      0 0 någon    nogen
      0 0 något    noget
      0 0 när    da
      0 0 nära    nær
      0 0 och    og
      0 0 också    også
      0 0 om    om
      0 0 om    hvis
      0 0 ovanpå    ovenpå
      0 0   
      0 0 runt    omkring
      0 0   
      0 0 så att    for at
      0 0 sen    siden
      0 0 till    til
      0 0 tills    indtil
      0 0 trots    til trods for
      0 0 under    i løbet af
      0 0 under    under
      0 0 utan    uden
      0 0 utanför    udenfor
      0 0 vad    hvad
      0 0 var    hvor
      0 0 var(till)    hvorhen
      0 0 varför    hvorfor
      0 0 vem    hvem
      0 0 vems    hvis
      0 0 vi    vi
Languages: Schwedisch, Dänisch, more...
Lektionen: Schwedisch-Dänisch, more...