Diversaj adverboj 1 - Olika adverb 148 words

0 0
Wort Sprache: Esperanto
Übersetzung Sprache: Swedish
Word Translation
   0 0 ankaŭ    också
   0 0 ankaŭ    Även
   0 0 ankoraŭ    ändå
   0 0 bone    bra
   0 0 ĉar    för att
   0 0 certe    säkert
   0 0 cetere    förresten…
   0 0 ĉi tie    här
   0 0 ĉiam    alltid
   0 0 denove    igen
   0 0 eble    kanske
   0 0 eble    kanske
   0 0 en mezo    i mitten
   0 0 estinte    förut
   0 0 fakte    verkligen
   0 0 ĝenerale    allmänt
   0 0 iam    ibland
   0 0 inverse    rätt sida ut
   0 0 iomete    en liten bit
   0 0 kial    varför
   0 0 kie    var
   0 0 kiel    hur
   0 0 kio    vad
   0 0 kiom    hur mycket
   0 0 kiom    hur många
   0 0 kiu    vem
   0 0 kompreneble    självklart
   0 0 kune    tillsammans
   0 0 kutime    xvanligtvis
   0 0 malbone    dåligt
   0 0 malofte    sällan
   0 0 multe    mycket
   0 0 neniam    aldrig
   0 0 nur    bara
   0 0 ofte    ofta
   0 0 pli    mer
   0 0 prefere    hellre
   0 0 preskaŭ    nästan
   0 0 renverse    upp och ned
   0 0 sekve    därför
   0 0 sufiĉe    tillräckligt
   0 0 tiam   
   0 0 tie    där
   0 0 tre    väldigt
   0 0 tro multaj    för många
   0 0 tro multe    för mycket
   0 0 tute    alls
   0 0 tute    ganska
Languages: Esperanto, Schwedisch, more...
Lektionen: Esperanto-Schwedisch, more...