Homaj proprecoj 2 - Människoegenskaper 244 words

0 0
Wort Sprache: Esperanto
Übersetzung Sprache: Swedish
Word Translation
   0 0 amuza    lustig
   0 0 artista    konstnärlig
   0 0 atentema    uppmärksam
   0 0 bone vestita    välklädd
   0 0 bonkora    snäll
   0 0 danĝera    farlig
   0 0 deprema    deprimerad
   0 0 elrevigita    besviken
   0 0 freneza    galen
   0 0 ĝentila    artig
   0 0 hipokrita    ouppriktig
   0 0 honesta    ärlig
   0 0 idioto    idiotisk
   0 0 infanema    barnslig
   0 0 ĵaluza    svartsjuk
   0 0 komika    rolig
   0 0 konstanta    ständig
   0 0 malafabla    elak
   0 0 malbone vestita    dåligt klädd
   0 0 malfeliĉa    olycklig
   0 0 malfeliĉa    olycklig
   0 0 malgaja    ledsen
   0 0 malhonesta    oärlig
   0 0 maljuna    gammal
   0 0 malkaŝema    uppriktig
   0 0 mallaborema    lat
   0 0 mallerta    klumpig
   0 0 malriĉa    fattig
   0 0 malserena    bekymrad
   0 0 matura    mogen
   0 0 nervoza    nervös
   0 0 pacienca    tålmodig
   0 0 populara    populär
   0 0 purema    städat
   0 0 racia    förnuftig
   0 0 religia    religiös
   0 0 sendependa    självständig
   0 0 senkora    ovänlig
   0 0 serioza    allvarlig
   0 0 sincera    ärlig
   0 0 singarda    försiktig
   0 0 stranga    konstig
   0 0 tediga    irriterande
   0 0 zorgema    eftertänksam
Languages: Esperanto, Schwedisch, more...
Lektionen: Esperanto-Schwedisch, more...