فعل‌های گوناگون 1 - Verbe diverse 169 words

0 0
Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Romanian
Word Translation
      0 0 آغاز کردن    a începe
      0 0 آوردن    a aduce
      0 0 احاطه کردن    a împrejmui
      0 0 ارسال کردن    a trimite
      0 0 استفاده کردن    a folosi
      0 0 اشغال بودن    a ocupa
      0 0 اقامت کردن    a locui
      0 0 امتحان کردن    a încerca
      0 0 امیدوار بودن    a spera
      0 0 انتخاب کردن    a alege
      0 0 انجام دادن    a face
      0 0 بستن    a inchide
      0 0 به خواب رفتن    a adormi
      0 0 بو کردن    a mirosi
      0 0 بودن    a fi
      0 0 تا زدن    a plia
      0 0 تبدیل شدن    a deveni
      0 0 ترجیح دادن    a prefera
      0 0 ترک کردن    a pleca
      0 0 تعلق داشتن    a aparţine
      0 0 تعمیر کردن    a repara
      0 0 تفریح کردن    a se distra
      0 0 تماشا کردن    a privi
      0 0 توصیف کردن    a descrie
      0 0 جارو کردن    a mătura
      0 0 حفر کردن    a săpa
      0 0 حمل کردن    a căra
      0 0 خوابیدن    a dormi
      0 0 خواندن    a citi
      0 0 دادن    a da
      0 0 داشتن    a avea
      0 0 درک کردن    a înţelege
      0 0 دریافت کردن    a primi
      0 0 دنبال چیزی گشتن    a căuta
      0 0 دیدن    a vedea
      0 0 ریختن    a turna
      0 0 ساختن    a face
      0 0 سوزاندن    a arde
      0 0 سیگار کشیدن    a fuma
      0 0 شنیدن    a auzi
      0 0 صبر کردن    a aştepta
      0 0 صحبت کردن    a vorbi
      0 0 صرف کردن    a petrece
      0 0 ضربه زدن    a lovi
      0 0 فراموش کردن    a uita
      0 0 فکر کردن    a gândi
      0 0 لباس پوشیدن    a se îmbrăca
      0 0 مجبور بودن    a trebui să
      0 0 مطلع کردن    a observa
      0 0 ناپدید شدن    a dispărea
      0 0 نشستن    a sta jos
      0 0 نوشتن    a scrie
      0 0 نگه داشتن    a păstra
      0 0 نیاز داشتن    a avea nevoie
      0 0 وابسته بودن    a depinde
      0 0 پاسخ دادن    a răspunde
      0 0 پرتاب کردن    a arunca
      0 0 پرسیدن    a intreba
      0 0 پنهان کردن    a ascunde
      0 0 پوشاندن    a acoperi
      0 0 پوشیدن    a purta
      0 0 پیدا کردن    a găsi
      0 0 پیشنهاد دادن    a oferi
      0 0 کشیدن    a întinde
      0 0 گذاشتن    a pune
      0 0 گرفتن    a lua
      0 0 گریه کردن    a plânge
      0 0 گسترش یافتن    a împărţi
      0 0 گوش دادن به    a asculta
Languages: Farsi, Rumänisch, more...
Lektionen: Farsi-Rumänisch, more...