ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις65 words

0 0
Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Greek
Word Translation
      0 0 آنها    αυτοί
      0 0 از    από τότε
      0 0 از    από
      0 0 از طریق    μέσω
      0 0 اما    αλλά
      0 0 او    αυτή
      0 0 او    αυτός
      0 0 اگر    εάν
      0 0 با    με
      0 0 بدون    χωρίς
      0 0 برای    για
      0 0 بنابراین    έτσι
      0 0 به    προς
      0 0 به رغم    πάρ`αυτα
      0 0 به سمت    προς
      0 0 به منظور    προκειμένου
      0 0 به همین شکل    παρομοίως
      0 0 به کجا    όπου
      0 0 بین    μεταξύ
      0 0 تا    μέχρι
      0 0 تحت    κάτω από
      0 0 جایی که    όπου
      0 0 خارج از    έξω από
      0 0 داخل    μέσα
      0 0 در    κατά τη διάρκεια
      0 0 در    μέσα
      0 0 در اطراف    γύρω από
      0 0 در بالای    πάνω από
      0 0 در برابر    ενάντια
      0 0 در حالی که    ενώ
      0 0 در مقابل    μπροστά από
      0 0 در میان    μεταξύ
      0 0 در کنار    δίπλα από
      0 0 درباره    περίπου
      0 0 دوباره    πάλι
      0 0 روی    πάνω
      0 0 شما    εσείς
      0 0 طبق    σύμφωνα με
      0 0 علاوه بر    επιπλέον
      0 0 علاوه بر این    επιπλέον
      0 0 فقط    ακριβώς
      0 0 ما    εμείς
      0 0 مال چه کسی    ποιανού
      0 0 من    εγώ
      0 0 نزدیک    κοντά
      0 0 نه تنها... بلکه    όχι μόνο... αλλά και
      0 0 هر دوی ...و...    και το ένα και το άλλο
      0 0 همانگونه که    όπως και
      0 0 همه    όλοι
      0 0 همه    όλοι
      0 0 همچنین    επίσης
      0 0 و    και
      0 0 وقتی که    όταν
      0 0 پس از    κατόπιν
      0 0 پشت سر    πίσω από
      0 0 چرا    γιατί
      0 0 چه    τι
      0 0 چه کسی    ποιοι
      0 0 چون    επειδή
      0 0 چگونه    πώς
      0 0 چیزی    κάτι
      0 0 کسی    κάποιος
      0 0 گذشته از هرچیزی    προ πάντων
      0 0 یا    είτε
      0 0 یک چیز دیگر    ένα επιπλέον πράγμα
Languages: Farsi, Griechisch, more...
Lektionen: Farsi-Griechisch, more...