فعل‌های گوناگون 1 - Διάφορα ρήματα 169 words

0 0
Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Greek
Word Translation
      0 0 آغاز کردن    αρχίζω
      0 0 آوردن    φέρνω
      0 0 احاطه کردن    περιβάλλω
      0 0 ارسال کردن    στέλνω
      0 0 استفاده کردن    χρησιμοποιώ
      0 0 اشغال بودن    καταλαμβάνω
      0 0 اقامت کردن    κατοικώ
      0 0 امتحان کردن    προσπαθώ
      0 0 امیدوار بودن    ελπίζω
      0 0 انتخاب کردن    επιλέγω
      0 0 انجام دادن    κάνω
      0 0 بستن    κλαίω
      0 0 به خواب رفتن    κοιμάμαι
      0 0 بو کردن    μυρίζω
      0 0 بودن    είμαι
      0 0 تا زدن    διπλώνω
      0 0 تبدیل شدن    γίνομαι
      0 0 ترجیح دادن    προτιμώ
      0 0 ترک کردن    φεύγω
      0 0 تعلق داشتن    ανήκω
      0 0 تعمیر کردن    επισκευάζω
      0 0 تفریح کردن    διασκεδάζω
      0 0 تماشا کردن    βλέπω
      0 0 توصیف کردن    περιγράφω
      0 0 جارو کردن    σκουπίζω
      0 0 حفر کردن    σκάβω
      0 0 حمل کردن    φέρω
      0 0 خوابیدن    κοιμάμαι
      0 0 خواندن    διαβάζω
      0 0 دادن    δίνω
      0 0 داشتن    έχω
      0 0 درک کردن    καταλαβαίνω
      0 0 دریافت کردن    λαμβάνω
      0 0 دنبال چیزی گشتن    ψάχνω
      0 0 دیدن    βλέπω
      0 0 ریختن    χύνω
      0 0 ساختن    φτιάχνω
      0 0 سوزاندن    καίω
      0 0 سیگار کشیدن    καπνίζω
      0 0 شنیدن    ακούω
      0 0 صبر کردن    περιμένω
      0 0 صحبت کردن    μιλώ
      0 0 صرف کردن    ξοδεύω
      0 0 ضربه زدن    χτυπώ
      0 0 فراموش کردن    ξεχνώ
      0 0 فکر کردن    σκέφτομαι
      0 0 لباس پوشیدن    ντύνω
      0 0 مجبور بودن    πρέπει
      0 0 مطلع کردن    παρατηρώ
      0 0 ناپدید شدن    εξαφανίζομαι
      0 0 نشستن    κάθομαι
      0 0 نوشتن    γράφω
      0 0 نگه داشتن    κρατώ
      0 0 نیاز داشتن    χρειάζομαι
      0 0 وابسته بودن    εξαρτιέμαι
      0 0 پاسخ دادن    απαντώ
      0 0 پرتاب کردن    ρίχνω
      0 0 پرسیدن    ρωτώ
      0 0 پنهان کردن    κρύβω
      0 0 پوشاندن    καλύπτω
      0 0 پوشیدن    φορώ
      0 0 پیدا کردن    βρίσκω
      0 0 پیشنهاد دادن    προσφέρω
      0 0 کشیدن    τεντώνω
      0 0 گذاشتن    βάζω
      0 0 گرفتن    παίρνω
      0 0 گریه کردن    κλαίω
      0 0 گسترش یافتن    διαδίδω
      0 0 گوش دادن به    ακούω
Languages: Farsi, Griechisch, more...
Lektionen: Farsi-Griechisch, more...