حرکت، جهت‌ها - Movement, Directions

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. Move slowly, drive safely.

44 words

0 0
Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: English
Word Translation
      0 0 آمدن    to come
      0 0 آن پایین    down there
      0 0 افتادن    to fall
      0 0 ایستادن    to stop
      0 0 بازگشتن    to come back
      0 0 بالا بردن    to lift
      0 0 بالا رفتن    to go up
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    to bounce
      0 0 برگشتن    to return
      0 0 به آرامی    slowly
      0 0 به تندی    quickly
      0 0 به سرعت    rapidly
      0 0 به سمت راست    to the right
      0 0 به سمت چپ    to the left
      0 0 بی حرکت    motionless
      0 0 بیرون آمدن    to come out
      0 0 حرکت کردن    to move
      0 0 دور    far
      0 0 رانندگی کردن    to drive
      0 0 رسیدن    to arrive
      0 0 رسیدن به    to reach
      0 0 رفتن    to go
      0 0 سرعت    speed
      0 0 سریع    fast
      0 0 سریع    rapid
      0 0 سفر رفتن    to take a trip
      0 0 شتاب کردن    to hurry
      0 0 صعود کردن    to mount
      0 0 عبور کردن    to cross
      0 0 فشار دادن    to push
      0 0 لغزیدن    to stumble
      0 0 لغزیدن    to slide
      0 0 ماندن    to stay
      0 0 مسافرت کردن    to travel
      0 0 مستقیم    straight ahead
      0 0 وارد شدن    to enter
      0 0 واژگون شدن    to overturn
      0 0 پائین آمدن    to go down
      0 0 چرخیدن    to turn
      0 0 کدام طرف؟    which way?
      0 0 کشیدن    to pull
      0 0 کند    slow
      0 0 گردش    a turn
      0 0 گردش رفتن    a trip
Languages: Farsi, Englisch, more...
Lektionen: Farsi-Englisch, more...
Audio Lektionen: Farsi-Englisch