طبیعت - Natuur

از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.. Bescherm moeder natuur!

Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Dutch


Word  ·  Translation
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 · 
 ·