Education 2 - Utdanning 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning

49 words

0 0
Wort Sprache: English
Übersetzung Sprache: Norwegian
Word Translation
      0 0 a chapter    et kapittel
      0 0 a classmate    en klassekamerat
      0 0 a degree    en grad
      0 0 a laboratory    et laboratorium
      0 0 a mistake    en feil
      0 0 a pen    en penn
      0 0 a projector    en prosjektor
      0 0 a rucksack    en ryggsekk
      0 0 a subject    et emne
      0 0 a system    et system
      0 0 a theme    et tema
      0 0 addition    addisjon
      0 0 an experiment    et eksperiment
      0 0 angle    vinkel
      0 0 astronomy    astronomi
      0 0 biology    biologi
      0 0 by heart    utenat
      0 0 chalk    kritt
      0 0 circle    sirkel
      0 0 division    divisjon
      0 0 ecology    økologi
      0 0 economics    økonomi
      0 0 eraser    viskelær
      0 0 geography    geografi
      0 0 geometry    geometri
      0 0 grammar    grammatikk
      0 0 high school    videregående skole
      0 0 history    historie
      0 0 informatics    informatikk
      0 0 literature    litteratur
      0 0 mathematics    matematikk
      0 0 minus    minus
      0 0 multiplication    multiplikasjon
      0 0 physics    fysikk
      0 0 plus    pluss
      0 0 primary school    grunnskole
      0 0 psychology    psykologi
      0 0 radius    radius
      0 0 related to school    relatert til skolen
      0 0 sociology    sosiologi
      0 0 square    kvadrat
      0 0 subtraction    subtraksjon
      0 0 sum    sum
      0 0 to chatter    å skravle
      0 0 to draw    å tegne
      0 0 to erase    å viske bort
      0 0 to solve    å løse
      0 0 triangle    trekant
      0 0 wrong    feil
Languages: Englisch, Norwegisch, more...
Lektionen: Englisch-Norwegisch, more...
Audio Lektionen: Englisch-Norwegisch