Pronouns, Conjunctions, Prepositions - Zájmena, spojky, předložky65 words

0 0
Wort Sprache: English
Übersetzung Sprache: Czech
Word Translation
      0 0 about    o
      0 0 above all    kromě toho
      0 0 according to    podle
      0 0 after    potom
      0 0 again    znovu
      0 0 against    proti
      0 0 all    všechno
      0 0 also    také
      0 0 among    mezi
      0 0 and    a
      0 0 around    kolem
      0 0 as well as    jako
      0 0 because    protože
      0 0 behind    za
      0 0 beside    vedle
      0 0 between    mezi
      0 0 both … and    jak... také
      0 0 but    ale
      0 0 during    během
      0 0 either    oba
      0 0 everybody    každý
      0 0 for    pro
      0 0 from    z
      0 0 he    on
      0 0 how    jak
      0 0 I   
      0 0 if    jestli / kdyby / když
      0 0 in    v
      0 0 in addition to    k
      0 0 in front of    před
      0 0 in order to    aby
      0 0 in spite of    přestože
      0 0 inside    dovnitř
      0 0 just    jen
      0 0 likewise    právě tak
      0 0 moreover    navíc
      0 0 near    blízko
      0 0 not only … but also    nejen.. ale i
      0 0 on    na
      0 0 on top of    na
      0 0 one more thing    ještě jedna věc
      0 0 outside of    z
      0 0 she    ona
      0 0 since    od
      0 0 so    tedy
      0 0 someone    někdo
      0 0 something    něco
      0 0 they    oni
      0 0 through    skrz
      0 0 to    do / k
      0 0 toward    směrem
      0 0 under    pod
      0 0 until    dokud
      0 0 we    my
      0 0 what    co
      0 0 when    když
      0 0 where    kdo
      0 0 where (to)    kam
      0 0 while    dokud
      0 0 who    kdo
      0 0 whose    jejichž
      0 0 why    proč
      0 0 with    s
      0 0 without    bez
      0 0 you    vy/ty
Languages: Englisch, Tschechisch, more...
Lektionen: Englisch-Tschechisch, more...
Audio Lektionen: Tschechisch-Englisch