Местоимения, Съюзи, Предлози - Zájmena, spojky, předložky65 words

0 0
Wort Sprache: Bulgarian
Übersetzung Sprache: Czech
Word Translation
      0 0 аз   
      0 0 ако    jestli / kdyby / když
      0 0 без    bez
      0 0 в    v
      0 0 в допълнение към    k
      0 0 в продължение на    během
      0 0 в съгласие с    podle
      0 0 вие    vy/ty
      0 0 всеки    oba
      0 0 всеки    každý
      0 0 всички    všechno
      0 0 въпреки че    přestože
      0 0 вътре    dovnitř
      0 0 до    dokud
      0 0 до    vedle
      0 0 до    do / k
      0 0 докато    dokud
      0 0 за    o
      0 0 за    pro
      0 0 за да    aby
      0 0 зад    za
      0 0 затова    tedy
      0 0 защо    proč
      0 0 защото    protože
      0 0 и    a
      0 0 и още нещо    ještě jedna věc
      0 0 как    jak
      0 0 какво    co
      0 0 както и    jako
      0 0 както... така и    jak... také
      0 0 когато    když
      0 0 кой    kdo
      0 0 къде    kam
      0 0 къде    kdo
      0 0 към    směrem
      0 0 между    mezi
      0 0 между    mezi
      0 0 на    na
      0 0 на върха на    na
      0 0 не само .... но и...    nejen.. ale i
      0 0 нещо    něco
      0 0 ние    my
      0 0 но    ale
      0 0 някой    někdo
      0 0 около    kolem
      0 0 около    blízko
      0 0 освен това    kromě toho
      0 0 от    z
      0 0 отвън    z
      0 0 откакто    od
      0 0 отново    znovu
      0 0 под    pod
      0 0 пред    před
      0 0 през    skrz
      0 0 при това    navíc
      0 0 с    s
      0 0 само    jen
      0 0 след    potom
      0 0 срещу    proti
      0 0 също    právě tak
      0 0 също    také
      0 0 те    oni
      0 0 той    on
      0 0 тя    ona
      0 0 чийто    jejichž
Languages: Bulgarisch, Tschechisch, more...
Lektionen: Bulgarisch-Tschechisch, more...