Schnellstart: Spielen

Welche Sprache lernen Sie?

Welche Sprache sprechen Sie?


Civilisationens begyndelse

Romerriget anses af mange historikere for at være den moderne civilisations vugge og en af de mest uvurderlige reagenser i den europæiske kultur. Som det gælder for de fleste overherredømmer, kunne Romerriget kun overleve og få fremgang ved at udvide dets territorium og kultivere nye områder, en proces der ofte kaldes “romanisering”. Denne romanisering blev foretaget ved hjælp af det latinske sprog som på den tid blev brugt i forbindelse med handel, internationale relationer og så videre.

Til trods for at det blev født ved Roms bjergudløb spredte det latinske sprog sig hurtigt til de nærliggende bystater og blev til sidst områdets officielle sprog. I dets storhedstid strakte Romerriget sig fra Mellemøsten og hele vejen over til den Iberiske Halvø og sproget var så etableret, i det mindste i den vestlige del af riget, at dets solide rødder blev bevarede selv efter rigest fald, hvilket gjorde det muligt for nye latinbaserede sprog at forme sig.

Den senere brug af latin som den katolske kirkes officielle sprog var også en medvirkende årsag til dets tiltagende stilling i Europa og gjorde at det var et sprog der kunne stå sin prøve til trods for at det rige der brugte det faldt. Der var en tid hvor en person simpelthen ikke kunne anses for at være en sand polyglot medmindre hans repertoire omfattede det latinske sprog.

Til trods for at latin den dag i dag i stor udstrækning anses for at være et uddødt sprog eftersom antallet af mennesker, der kan tale det flydende er ekstremt lavt (og der er heller ikke nogen mennesker, der har latin som modersmål), har det haft stor indflydelse på mange andre sprog der stadig trives. Desuden anvendes latin primært indenfor sådanne områder som videnskab, den akademiske verden og jura.

At lære latin

At lære latin er et tveægget sværd med hensyn til den lethed hvormed du kan praktisere det. På den positive side så er det latinske sprog ret struktureret og meget nemt at følge og forstå. Ethvert “Lær latin” kursus i verden vil begynde med at gøre opmærksom på dette faktum. Men den lethed hvormed latin kan indlæres kan hæmmes af manglen på gode lærere. Eftersom det ikke er et talt sprog som sådan og der ikke findes nogen mennesker, der har latin som modersmål og derved kunne indtage rollen som lærere, er latinundervisning overladt til personer, der har studeret sproget grundigt, men som alligevel måske ikke er i stand til at bedømme sproget på samme måde som en person der har sproget som modersmål.

Et alternativ du kunne benytte dig af er at tage nogle gratis latintimer på nettet . Selvom indlæring over internettet ikke kan sammenlignes med at modtage undervisning af en tutor eller i en klasse, er det stadig en god måde at starte indlæringsprocessen på. Når først du har fået fat i de primære grammatikregler og lært et par sætninger, er det tid til at forbedre dit ordforråd . Dette kan gøres enten ved at læse en masse tekster på latin (det er måske ikke aktuelt på dette stadium) eller ved at spille nogle ordforrådsspil som for eksempel puslespil, quizzer os så videre. Disse hjælper dig med at lære ord udenad hurtigere og vil vise sig at være temmelig vigtige i forhold til en udvidelse af dit ordforråd .Articles about Latin in other languages