แทนทีจะ  -  în loc de..

แทนทีจะ - în loc de..Usage Examples

แทนทีจะ (Thaï)


în loc de.. (Roumain )