โรงงาน  -  工場

โรงงาน - 工場Usage Examples

โรงงาน (Thaï)


工場 (Japonais)