ไม้ถักนิตติ้ง  -  βελόνα πλεξίματος

ไม้ถักนิตติ้ง - βελόνα πλεξίματος



Usage Examples

ไม้ถักนิตติ้ง (Thaï)


βελόνα πλεξίματος (Grecque)