시간낭비하지 마세요! 새로운 단어를 배워봅시다.. وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید


  

엄마, 아빠, 친척들. 돈보다 중요한 가족!. مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است


  

사랑과 증오, 그리고 후각과 촉각의 모든 것. همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن


  

의사에게 아픈것에 관해 말하는법. چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم


  

교회, 극장, 기차역, 상점들. کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها


  

학교, 대학에 대한 모든 것. همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه


  

교육 과정에 대한 중요한 교훈 2. بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش


  

나쁜 날씨란 없어요. 모든 날씨가 좋아요.. آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.


  

  

  

  

  

  

인치와 센티미터 중 어느 것을 선호하세요? 당연히 환산이 되시죠?. شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟


  

  

청소, 수리, 리모델링을 위해 알아야 하는 것들. بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید  

대도시에서 길 잃지 않기. 오페라 하우스에 가는법 물어보기.. در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا


  

이 수업 놓지지 마세요. 돈 세는 법을 배워요.. این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید


  

고양이와 개, 새와 물고기, 동물에 관한 모든 것. سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات


  

  

친척, 친구, 그리고 적을 알아야 백전백승입니다!.


  

  

내 주변 사람들 묘사해보기. چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید


  

빨간색, 흰색, 파란색…… 색상 정복기. همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی


  

하나, 둘, 셋… 수백만, 수십억. یک، دو، سه... میلیون، بیلیون


  

자, 한번 놀아봅시다. 축구와 체스와 성냥 수집에 대한 모든 것. کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت


  

시간은 멈추지 않는다! 인터넷 폴리글롯으로 시간에 대해 배워보기. ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.


  

우리 주변의 자연의 경이에 대해 알아 보기. 식물의 모든 것: 나무, 꽃, 숲. درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها


  

예술없는 인생이란 앙코없는 찐빵. زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی


  

폼나면서 따뜻하게 옷입는 법의 모든 것. همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید


  


  

맛있는 수업. 제일 좋아하는 군것질거리부터 음식에 대한 모든 것. درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما


  

맛있는 수업 2. بخش دوم از درس خوشمزه


  

천천히 움직이고, 안전운전합시다!. به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.


  

사람들과 어울리는 법. چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم


  

인생은 짧다. 출생에서 사망까지 인생의 단계별 학습. زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید


  

인체는 영혼의 그릇. 다리, 팔, 귀에 대해 알아보기. بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید


  

과로는 그만! 지금은 쉬는 시간. 일과 관련된 단어들 알아 보기. زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید


  

외국에서 자동차를 렌트하고 싶으세요? 우선 운전대가 어디있는지부터 배워봅시다.. آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد


  

우리의 어머니인 자연을 보호합시다!. از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.


  

가장 중요한 수업을 놓치지 마세요. `` 전쟁이 아닌 사랑을 하세요!``. مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!


  

국가, 도시… 살고 있는곳에 대해 배워볼까요?. کشورها، شهرها...


  

요즘은 좋은 직업을 갖는 것이 중요합니다. 외국어 기술이 없이 프로가 될수 있을까요? 가능하지 않습니다!. امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!