آب‌وهوا - አየር

آب‌وهوای بد وجود ندارد. همه آب‌وهوا‌ها خوب هستند.. የአየሩ ሁኔታ እንዴት ነው?

mots

      

آموزش و پرورش 1 - ትምህርት

همه چیز درباره مدرسه، کالج و دانشگاه. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

mots

      

آموزش و پرورش 2 - ትምህርት2

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

mots

      

ابزار - መሣሪያ

بدانید از چه چیزهایی باید برای تمیز کردن، تعمیر و باغبانی استفاده کنید. ልዩ ልዩ መሣሪያዎች

mots

      

احساسات و عواطف - ስሜት

همه چیز درباره عشق و نفرت، بوییدن و لمس کردن. ሰው ፍቅር ስሜት ጥላቻ

mots

      

احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی - ሰላምታ

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم. የእግዚአብሔር ሰላምታ

mots

      

اعداد - ቁጥር

یک، دو، سه... میلیون، بیلیون. አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ ሚልዮን፣ ቢልዮን

mots

      

اعضای بدن انسان - አካል

بدن مانند ظرفی برای روح است. درباره پاها، بازوها و گوش‌ها بیاموزید. በሰውነታችን እንኩራ

mots

      

      

جغرافیا - መልክአ ምድር

کشورها، شهرها.... ከየት አገር ኖት?

mots

      

حرکت، جهت‌ها - እንቅስቃሴ

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. ያልተገላበጠ ያራል!

mots


      

حیوانات - እንስሳት

سگ‌ها و گربه‌ها. پرندگان و ماهیان. همه چیز درباره حیوانات. ስለሁሉ እንስሳት እንማር፤ ድመት፣ውሻ፣አሳ ወፍ

mots

      

      

خانواده - ቤተሰብ

مادر، پدر، بستگان. خانواده در زندگی مهم‌ترین چیز است. እንደ በተሰብ ማን አለ?

mots

      

رنگ‌ها - ቀለም

همه چیز درباره قرمز، سفید و آبی. ቀለማ ቀለም፤ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ

mots

      

زمان 1 - ጊዜ

ثانیه‌ها می‌گذرند! وقتی برای تلف کردن نیست. هم اکنون می توانید با اینترنت پلی‌گلات درباره زمان بیاموزید.. ሰዓቱ ደርሷል ቶሎ ተማሩ

mots

      

زمان 2 - ጊዜ2

وقت خود را هدر ندهید! کلمات جدید را بیاموزید. ጊዜዎን አያቃጥሉ

mots

      

زندگی، عمر - ሕይወት

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. መቆየት ደጉ ብዙ አሳየን

mots

      

ساختمان‌ها و سازمان‌ها - ሕንፃ

کلیساها، تئاترها، ایستگاه‌های قطار، مغازه‌ها. ልዩ ልዩ ሕንፃዎች፤ ቤተክርስትያን፣ ሱቅ፣ መደብር

mots

      

سرگرمی، هنر، موسیقی - ማዝናኛ

زندگی ما بدون هنر چگونه می شد؟ یک پوسته تو خالی. ሙዚቃ፣ ቅኔ፣ ኪነትበብና ሌሎች መዝናኛዎች

mots

      

سلامتی، دارو، بهداشت - ጤና

چگونه به دکتر درباره سردرد خود توضیح بدهیم. ዶክተር ያስፈልጎታል? መድሐኒት፣ጤና፣ንጽህና

mots

      

شغل - ሞያ

امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!. ሙያ የሌለው ጦሙን ያድራል

mots

      

شهر، خیابان‌ها، ترابری - ከተማ

در یک شهر بزرگ راه خود را گم نکنید. نحوه پرسیدن آدرس سالن اپرا. ላለመጥፋት ከፈለጉ መንገዱን ይወቁ

mots

      

صفات انسان‌ها 1 - ጠባይ

چگونه اطرافیان خود را توصیف کنید. የሰው ጠባይ ለመረዳት

mots

      

صفات انسان‌ها 2 - ጠባይ2

የሰው ጠባይ ለመረዳት

mots      

طبیعت - ሥነ ፍጥረት

از طبیعت حفاظت کنید؛ چرا که مادر شماست.. ዓለምን እንንከባከባት

mots

      

غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 1 - ምግብ

درس خوشمزه. همه چیز درباره شیرینی‌های کوچک خوشمزه موردعلاقه شما. ቆንጆ ምግብ

mots

      

غذاها، رستوران‌ها و آشپزخانه 2 - ምግብ2

بخش دوم از درس خوشمزه. ጣፋጭ ምግብ

mots

      

ماشین - መኪና

آیا شما در یک کشور خارجی هستید و می خواهید یک ماشین کرایه کنید؟ شما باید بدانید که فرمان در کدام سمت قرار دارد. በግር ከመሔድ በመኪና ሳይሻል አይቀርም

mots

      

مذهب، سیاست، ارتش، علوم - ሃይማኖት

مهم ترین درس ما را فراموش نکنید: سعی کنید عشق ایجاد کنید نه اینکه جنگ راه بیندازید!. ስለቁም ነገር እናውራ፡ ሐይማኖት፣ ፖለቲካ፣ ሳይንስ

mots

      

مقیاس و اندازه گیری - መጠን

شما اینچ را ترجیح می دهید یا سانتی متر را؟ آیا هنوز از سیستم متریک استفاده می‌کنید؟. በምን መለካት ይመርጣሉ? ሜትር? ኪሎግራም?

mots


      

ورزش ، بازی، سرگرمی - ስፖርት

کمی تفریح کنید. همه چیز درباره فوتبال، شطرنج و جمع‌آوری قوطی کبریت. ለመዝናናትና ለጤና ስፖርት ያስፈልጋል

mots

      

پوشاک 1 - ልብስ

همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید. አለባበስ ያሳምራል

mots

      

پوشاک 2 - ልብስ2

አይ አለባበስ!

mots

      

پول، خرید کردن - ገንዘብ

این درس را از دست ندهید. نحوه شمردن پول را بیاموزید. ገንዘቦትን ይቆጥቡ

mots

      

کار، تجارت، اداره - ሥራ

زیاد سخت کار نکنید. استراحت کنید و درباره کار کلمه‌های جدید بیاموزید. ምት አይነት ሥራ ይፈልጋሉ?

mots

      

گیاهان - ተክል

درباره شگفتی‌های طبیعت اطرافمان بیاموزید. همه چیز درباره گیاهان: درختان، گل‌ها و بوته‌ها. ስለልዩ ልዩ አታክልት

mots

Languages: Farsi, Amharique, more...
Leçons: Farsi-Amharique, more...