Auto - Aŭto

Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.. Ĉu vi volas prunti aŭton en fremda urbo?

mots

      

Barvy - Koloroj

Vše o červené, bílé a modré. Ĉio pri ruĝa, blanka kaj blua.

mots

      

Budovy, organizace - Konstruaĵoj, organizaĵoj

Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody. Preĝejoj, teatroj, stacidomoj, vendejoj.

mots

      

Čas 1 - Tempo 1

Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!. La tempo tiktakas! Mankas tempo por prokrasti!

mots

      

Čas 2 - tempo 2

Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka. Ne perdu tempon.

mots

      

Části lidského těla - Homa korpo

Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši. La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.

mots

      

Čísla - Nombroj

Jedna, dva, tři... miliony, miliardy. Unu, du, tri…milionoj, miliardoj.

mots


      

Jídlo, restaurace, kuchyně 1 - Manĝo, restoracio, kuirejo 1

Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.. Bongusta leciono. Ĉio pri viaj preferataj, ĝuaj, partiecoj.

mots

      

Jídlo, restaurace, kuchyně 2 - Manĝo, restoracio, kuirejo 2

Pokračování lekce k sežrání.. Parto 2 de bongusta leciono.

mots
      

Města, ulice, doprava - Urbo, stratoj, tansporto

Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře. Ne perdu la vojon en granda urbo. Kiel demandi la vojon.

mots

      

Míry, měření - Mezuroj, mezurado

Máte raději palce, nebo centimetry?. Ĉu vi preferas colojn aŭ centimetrojn?

mots

      

Náboženství, politika, armáda, věda - Religio, politiko, militaferoj, scienco

Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!. Ne tralasu nian plej seriozan lecionon!!! Amu anstataŭ militi.

mots

      

Nástroje - Iloj

Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení. Lernu kiel purigi, ripari, ĝardenumi.

mots

      

Oblečení 1 - Vestoj 1

Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo. Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.

mots


      

Peníze, nakupování - Mono, aĉetado

Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze. Ne tralasu ĉi tiun lecionon. Lernu trakti monon.

mots

      

Počasí - Vetero

Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné. Ne ekzistas malbona vetero, nur malbona vesto.

mots

      

Pocity, smysly - Sentoj, sensoj

Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku. Ĉio pri amo, malamo, senso kaj palpo.

mots

      

Pohyb, směry - Movo, direkto

Jezděte pomalu, jezděte bezpečně. Malrapide kaj sekure.

mots

      

Popis člověka 1 - Homaj proprecoj 1

Jak popsat lidi kolem sebe. Kiel priskribi ĉirkaŭajn homojn.

mots


      

      

Práce, podnikání, kancelář - Laboro, negoco, oficejo

Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci. Ne laboru tro multe. Ripozu, lernu vortojn pri laboro.

mots

      

Příroda - Naturo

Ochraňujte přírodu, svou matku!. Savu panjon naturon.

mots

      

Profese - Profesio

Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!. Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!

mots

      

Rodina - Familio

Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života. Patrino, patro, parencoj. La familio estas la plej grava afero en la vivo.

mots

      

Rostliny - Plantoj

Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře. Ĉio pri plantoj, arboj, floroj kaj arbustoj.

mots


      

Sporty, hry, koníčky - Sporto, ludoj, hobio

Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček. Havu iom da plezuro. Ĉio pri piedpilko, ŝako kaj kolektado de alumetoj.

mots

      

Vzdělání 1 - Instruado 1

Všechno o škole, vysoké a univerzitě. Ĉio pri lernejo, altlernejo, universitato.

mots

      

Vzdělání 2 - Instruado 2

Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání. Parto 2 pri nia elstara leciono pri edukado.

mots

      

Zábava, umění, hudba - Distro, arto, muziko

Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka. Kio estus nia vivo sen arto? Malplena ŝelo!

mots


      

Zdraví, medicína, hygiena - Sano, kuracado, higieno

Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy. Kiel diri al kuracisto pri kapdoloro.

mots


      

Život, Stáří - Vivo, Aĝo

Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti. La vivo estas mallonga. Ĉio pri vivciklo, de la nasko al la morto.

mots

      

Zvířata - Bestoj

Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech. Birdoj kaj fiŝoj. Ĉio pri bestoj.

mots

Languages: Tchèque, Esperanto, more...
Leçons: Tchèque-Esperanto, more...