Eğitim 1 - การศึกษา 1

Okul, kolej, üniversite hakkında herşey. ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

49 words

0 0
Langage: Turkish
Traduction de langage: Thai
Word Translation
      0 0 alıştırma    แบบฝึกหัด
      0 0 anlamak    เข้าใจ
      0 0 bilgisayar    คอมพิวเตอร์
      0 0 bilgisayar bilimi    วิทยาการคอมพิวเตอร์
      0 0 bir yaprak kağıt    แผ่น
      0 0 bölmek    หาร
      0 0 çeşit    ชนิด
      0 0 cetvel    ไม้บรรทัด
      0 0 çizgi    เส้น
      0 0 defter    สมุด
      0 0 dönem    ภาคการศึกษา
      0 0 dosya    ไฟล์
      0 0 ekran    จอมอนิเตอร์
      0 0 eşit olmak    เท่ากัน
      0 0 ev ödevi    การบ้าน
      0 0 fikir    ความคิด
      0 0 gerçek    ความจริง
      0 0 hesap makinesi    เครื่องคิดเลข
      0 0 kelime    คำ
      0 0 kimya    เคมี
      0 0 kıskaç    ลวดหนีบกระดาษ
      0 0 kitap    หนังสือ
      0 0 klavye    คีย์บอร์ด
      0 0 kombinasyon    การผสมผสาน
      0 0 kural    กฎ
      0 0 kurs    วิชา
      0 0 kurşun kalem    ดินสอ
      0 0 kütüphane    ห้องสมุด
      0 0 liste    รายการ
      0 0 müze    พิพิธภัณฑ์
      0 0 noktalama işareti    เครื่องหมายวรรคตอน
      0 0 not    คะแนน
      0 0 öğrenci    นักเรียน
      0 0 öğrenci    ลูกศิษย์
      0 0 öğrenmek    เรียน
      0 0 öğretmek    สอน
      0 0 okul    โรงเรียน
      0 0 okul yılı    ปีการศึกษา
      0 0 saymak    นับ
      0 0 sembol    สัญลักษณ์
      0 0 sınav    การสอบ
      0 0 sınıf    ชั้นเรียน
      0 0 soru işareti    เครื่องหมายคำถาม
      0 0 sözlük    พจนานุกรม
      0 0 tahta    กระดานดำ
      0 0 tatil    ช่วงปิดภาคเรียน
      0 0 üniversite    มหาวิทยาลัย
      0 0 yazıcı    เครื่องพิมพ์
      0 0 yorum    ข้อติชม
Languages: Turc, Thaï, more...
Leçons: Turc-Thaï, more...