Zamirler, Bağlaçlar, Edatlar - ተውላጠ ስም፣ መጣመር፣ መስተዋደድ65 words

0 0
Langage: Turkish
Traduction de langage: Amharic
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 ...den    (ka)
      0 0 ...den beri    ጀምሮ (ja-me-ro)
      0 0 ...e    ወደ (wa-da)
      0 0 ...e doğru    ወደ (wa-da)
      0 0 ...e ek olarak    በተጨማሪ (ba-ta-cha-maa-ri)
      0 0 ...e göre    በዚህ መሠረት (ba-zi-he ma-sza-ra-te)
      0 0 ...e kadar    እስከ (ʾe-se-ka)
      0 0 ...e rağmen    ምንም እንኳን (me-ne-me ʾe-ne-kwaa-ne)
      0 0 ...sız    ካለ እሱ (kaa-la ʾe-su)
      0 0 altında    ከስር (ka-se-re)
      0 0 arasında    ከመካከል (ka-ma-kaa-ka-le)
      0 0 arkasında    ከኋላ (ka-xwaa-laa)
      0 0 ben    እኔ (ʾe-nee)
      0 0 bır şey daha    አንድ ተጨማሪ (ʾa-ne-de ta-cha-maa-ri)
      0 0 birisi    አንድ ሰው (ʾa-ne-de sa-we)
      0 0 biz    እኛ (ʾe-nyaa)
      0 0 boyunca    በዚያ ጊዜ (ba-zi-yaa gi-zee)
      0 0 bundan da fazlası    ከዚህ በላይ (ka-zi-he ba-laa-ye)
      0 0 bundan dolayı    እና (ʾe-naa)
      0 0 bütün    ሁሉም (hu-lu-me)
      0 0 çevresinde    አካባቢ (ʾa-kaa-baa-bi)
      0 0 çünkü    ምክኒያቱም (me-ke-ni-yaa-tu-me)
      0 0 de    ደግሞ (da-ge-mo)
      0 0 dışında    ከሱ ውጭ (ka-su we-che)
      0 0 eğer    ቢሆን (bi-ho-ne)
      0 0 fakat    ግን (ge-ne)
      0 0 gibi    ተመሳሳይ (ta-ma-saa-saa-ye)
      0 0 hakkında    ስለ (se-la)
      0 0 her biri    ወይም (wa-ye-me)
      0 0 herhangibir şey    አንድ ነገር (ʾa-ne-de na-ga-re)
      0 0 herkes    ሁሉም ሰው (hu-lu-me sa-we)
      0 0 herşeyin üstünde    ከሁሉም በላይ (ka-hu-lu-me ba-laa-ye)
      0 0 için    (la)
      0 0 için    ለዚህ (la-zi-he)
      0 0 içinde    ውስጥ (we-se-the)
      0 0 içinde    ውስጥ (we-se-the)
      0 0 içinden    በውስጥ (ba-we-se-the)
      0 0 iken    በዚያው ጊዜ (ba-zi-yaa-we gi-zee)
      0 0 ikisi    ሁለቱም (hu-la-tu-me)
      0 0 ile    ጋር (gaa-re)
      0 0 kadar    በተጨማሪ (ba-ta-cha-maa-ri)
      0 0 karşı    ተቃራኒ (ta-qaa-raa-ni)
      0 0 kim    ማን (maa-ne)
      0 0 kimin    የማን (ya-maa-ne)
      0 0 nasıl    እንዴት (ʾe-ne-dee-te)
      0 0 ne    ምን (me-ne)
      0 0 ne zaman    መቼ (ma-cee)
      0 0 nerede    የት (ya-te)
      0 0 nereye    ወዴት (wa-dee-te)
      0 0 niçin    ለምን (la-me-ne)
      0 0 o    እሷ (ʾe-swa)
      0 0 o    እሱ (ʾe-su)
      0 0 onlar    እነሱ (ʾe-na-su)
      0 0 önünde    ከፊት (ka-fi-te)
      0 0 ortasında    ከመካከል (ka-ma-kaa-ka-le)
      0 0 sadece    ብቻ (be-caa)
      0 0 sadece o degıl bu da    በተጨማሪ (ba-ta-cha-maa-ri)
      0 0 siz    እርሶ (ʾe-re-so)
      0 0 sonra    በኋላ (ba-xwaa-laa)
      0 0 tekrar    እንደገና (ʾe-ne-da-ga-naa)
      0 0 üstünde    ከሱ ላይ (ka-su laa-ye)
      0 0 üstünde    በላይ (ba-laa-ye)
      0 0 ve    እና (ʾe-naa)
      0 0 yakın    ቅርብ (qe-re-be)
      0 0 yanında    ከጎን (ka-go-ne)
Languages: Turc, Amharique, more...
Leçons: Turc-Amharique, more...