กริยาที่หลากหลาย 2 - Çeşitli fiiller 266 words

0 0
Langage: Thai
Traduction de langage: Turkish
Word Translation
      0 0 กรอก    doldurmak
      0 0 กังวล    ... hakkında kaygılanmak
      0 0 ขมวดคิ้ว    kaşları çatmak
      0 0 ขัน    bir şeyi sıkıştırmak
      0 0 ขโมย    çalmak
      0 0 คลาย    bir şeyi gevşetmek
      0 0 คลายเครียด    rahatlamak
      0 0 คล่อง    akıcı konuşmak
      0 0 คืน    geri vermek
      0 0 จม    boğulmak
      0 0 จับกุม    ele geçirmek
      0 0 จำได้    hatırlamak
      0 0 ฉีก    koparmak
      0 0 ชนะ    vurmak
      0 0 ชักชวน    ikna etmek
      0 0 ชิง    kavga etmek
      0 0 ชิน    alışmak
      0 0 ช่วยชีวิต    kurtarmak
      0 0 ดัด    eğritmek
      0 0 ตรวจสอบ    kontrol etmek
      0 0 ตอบ    cevaplamak
      0 0 ตาม    takip etmek
      0 0 ติด    eklemek
      0 0 ตื่นขึ้น    uyanmak
      0 0 ต้องการ    istemek
      0 0 ทำผิดพลาด    hata yapmak
      0 0 ทำหล่น    düşürmek
      0 0 ทำให้ว่าง    boşaltmak
      0 0 ทำให้เบื่อ    sıkmak
      0 0 น่ารำคาญ    rahatsız etmek
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    başarılı olmak
      0 0 บ่น    şikayet etmek
      0 0 ปล่อย    bırakmak
      0 0 ปล่อย    izin vermek
      0 0 พบ    buluşmak
      0 0 พูดคุย    muhabbet etmek
      0 0 พูดตลก    şaka yapmak
      0 0 พูดอีกที    tekrarlamak
      0 0 พ่ายแพ้    kaybetmek
      0 0 รบกวน    rahatsız etmek
      0 0 รู้    bilmek
      0 0 รู้สึกเบื่อ    sıkılmak
      0 0 ลวง    kandırmak
      0 0 ล้าง    yıkamak
      0 0 สร้าง    yaratmak
      0 0 สัญญา    söz vermek
      0 0 สามารถ    yapabilmek
      0 0 ห้าม    izin vermemek
      0 0 อธิบาย    anlatmak
      0 0 อนุรักษ์    savunmak
      0 0 เกิดขึ้น    olmak
      0 0 เขย่า    sallamak
      0 0 เชื่อ    inanmak
      0 0 เชื่อฟัง    tabi olmak
      0 0 เชื้อเชิญ    davet etmek
      0 0 เช็ด    silmek
      0 0 เปลี่ยน    değiştirmek
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    anlamına gelmek
      0 0 เอาออก    kaldırmak
      0 0 แตก    kırmak
      0 0 แบ    açmak
      0 0 แบ่ง    bölmek
      0 0 แห้ง    kurutmak
      0 0 โกรก    üflemek
      0 0 ใคร่    istemek
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    tabi olmamak
Languages: Thaï, Turc, more...
Leçons: Thaï-Turc, more...