การเคลื่อนไหว ทิสทาง - Hareket, Yönler

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

43 words

0 0
Langage: Thai
Traduction de langage: Turkish
Word Translation
      0 0 กระดอน    zıplamak
      0 0 กลับ    viraj
      0 0 กลับ    geri dönmek
      0 0 กลับมา    geri gelmek
      0 0 การเดินทาง    yolculuk
      0 0 ขยับ    hareket etmek
      0 0 ขับรถ    araba kullanmak
      0 0 ขึ้น    yukarı çıkmak
      0 0 ข้าม    karşıya geçmek
      0 0 ความเร็ว    hız
      0 0 ช้า    yavaş
      0 0 ดึง    çekmek
      0 0 ตก    düşmek
      0 0 ตรงไป    düz
      0 0 ทางขวา    sağa
      0 0 ทางซ้าย    sola
      0 0 ทางไหน    nereye?
      0 0 ผลัก    itmek
      0 0 พลิกคว่ำ    yuvarlanmak
      0 0 พักอยู่    kalmak
      0 0 มา    gelmek
      0 0 มาถึง    gelmek
      0 0 ยก    kaldırmak
      0 0 ลง    aşağı inmek
      0 0 ลื่น    kaymak
      0 0 สะดุดล้ม    ayağı takılmak
      0 0 หยุด    duraklamak
      0 0 หัน    dönmek
      0 0 อย่างช้าๆ    yavaş
      0 0 อย่างรวดเร็ว    hızlı
      0 0 อย่างรวดเร็ว    hızlı
      0 0 ออกจาก    çıkmak
      0 0 เข้า    girmek
      0 0 เดินทาง    gitmek
      0 0 เดินทาง    gezmek
      0 0 เพิ่มขึ้น    dağa tırmanmak
      0 0 เร็ว    hızlı
      0 0 เร็ว    hızlı
      0 0 เร่งรีบ    acele etmek
      0 0 ไกล    uzak
      0 0 ไป    gitmek
      0 0 ไปถึง    varmak
      0 0 ไม่เคลื่อนไหว    hareketsiz
Languages: Thaï, Turc, more...
Leçons: Thaï-Turc, more...