เครื่องมือ - Tools

รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน. Know what you should use for cleaning, repair, gardening

17 words

0 0
Langage: Thai
Traduction de langage: English
Word Translation
      0 0 กรรไกร    scissors
      0 0 คราด    a rake
      0 0 คีม    pincers
      0 0 คีม    pliers
      0 0 ค้อน    a hammer
      0 0 บันได    a ladder
      0 0 ปั้ม    a pump
      0 0 พลั่ว    a shovel
      0 0 หมุด    a pin
      0 0 หิ้ง    a shelf
      0 0 เข็ม    a needle
      0 0 เครื่องมือ    a tool


      0 0 ไขควง    a screwdriver
      0 0 ไม้กวาด    a broom
      0 0 ไม้ถักนิตติ้ง    knitting needle
      0 0 ไม้แขวนเสื้อ    a hanger
Languages: Thaï, Anglais, more...
Leçons: Thaï-Anglais, more...
Audio Leçons: Thaï-Anglais