இயக்கம், திசைகள் - Hareket, Yönler

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Yavaş hareket et, dikkatli araba sür!

Langage: Tamil
Traduction de langage: Turkish

Languages

Tamil, Turc, more

Leçons

Tamil-Turc, more