இயக்கம், திசைகள் - Movimiento, Direcciones

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Muévete lentamente, conduce seguro.

Langage: Tamil
Traduction de langage: Spanish

Word >> Translation

Languages

Tamil, Espagnol, more

Leçons

Tamil-Espagnol, more