பல்வேறு பெயரடைகள் - Forskjellige adjektiv



Langage: Tamil
Traduction de langage: Norwegian

Word >> Translation

Languages

Tamil, Norvegien, more