உத்யோகம் - Professio

இன்றைய காலத்தில் ஒரு நல்ல உத்யோகம் செய்வது மிகவும் முக்கியம். வெளிநாட்டு மொழிகளை அறியாமல் உங்களால் ஒரு உத்யோகஸ்தராக இருக்கமுடியுமா? அது மிகக் கஷ்டம்!.

37 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Latin
Word Translation
   0 0 அடுமனை வல்லுனர் panifex
   0 0 அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் chirurgus
   0 0 ஆசிரியர் magister
   0 0 ஆராய்ச்சிப் பிரயாணி indagator
   0 0 இசைக் கலைஞர் psaltes
   0 0 இயந்திர வல்லுநர் mechanicus
   0 0 இயற்பியலாளர் physicus
   0 0 எழுத்தாளர் scriptor
   0 0 ஓவியர் pictor
   0 0 கணக்காளர் numerarius
   0 0 கற்றுக்குட்டி tiro
   0 0 காவல்காரர் denuntiator
   0 0 சமையல்காரர் coquus
   0 0 சிகையலங்கார நிபுணர் tonsor
   0 0 சிப்பாய் miles
   0 0 சுற்றுலா பயணி turista
   0 0 செயலாளர் librarius
   0 0 செவிலி nutrix
   0 0 தச்சர் lignarius
   0 0 தத்துவஞானி philosophus
   0 0 திருடன் fur
   0 0 தீ அணைப்பவர் centonarius
   0 0 தொண்டர் voluntarius
   0 0 தொழிலாளி operarius
   0 0 நடிகர் actor
   0 0 நூலகர் bibliothecarius
   0 0 பத்திரிகையாளர் relator
   0 0 பல் மருத்துவர் dentista
   0 0 பிளம்பர் plumbarius
   0 0 புகைப்படக்காரர் photographus
   0 0 பொறியாளர் machinator
   0 0 மருத்துவர் medicus
   0 0 மேலாளர் curator
   0 0 வங்கியாளர் mensarius
   0 0 வழக்கறிஞர் consultus
   0 0 விற்பனையாளர் caupo
   0 0 விவசாயி agricola
Languages: Tamil, Latin, more...
Leçons: Tamil-Latin, more...