இயக்கம், திசைகள் - Gerakan, Arah

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Majulah perlahan, mengemudi dengan selamat.

0 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Indonesian

Word Translation
Languages: Tamil, Indonésien, more...
Leçons: Tamil-Indonésien, more...