இயக்கம், திசைகள் - गति, दिशा

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். धीरे चलिये, सुरक्षित चलाईये।

Langage: Tamil
Traduction de langage: Hindi

Languages

Tamil, Hindi, more

Leçons

Tamil-Hindi, more