இயக்கம், திசைகள் - Bewegung, Richtungen

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Langsam bewegen, sicher fahren.

Langage: Tamil
Traduction de langage: German

Word >> Translation

Languages

Tamil, Allemand, more

Leçons

Tamil-Allemand, more