கல்வி 2 - Education 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். 2. dio naše slavne lekcije o obrazovnom procesu

Langage: Tamil
Traduction de langage: CroatianWord  ·  Translation
அத்தியாயம்  ·  poglavlje
அரட்டை அடித்தல்  ·  brbljati
அழித்தல்  ·  izbrisati
அழிப்பான்  ·  brisalo
ஆரம்  ·  polumjer
ஆரம்பப் பள்ளி  ·  osnovna škola
இயற்பியல்  ·  fizika
இலக்கணம்  ·  gramatika
இலக்கியம்  ·  književnost
உயர்நிலைப் பள்ளி  ·  srednja škola
உயிரியல்  ·  biologija
உளவியல்  ·  psihologija
கணிதம்  ·  matematika
கழித்தல்  ·  oduzimanje
கழித்தல் குறி  ·  minus
கூட்டல்  ·  dodatak
கூட்டல் குறி  ·  plus
கோணம்  ·  kut
சதுரம்  ·  četverokut
சமூகவியல்  ·  sociologija
சாக்பீஸ்  ·  kreda
சூழலியல்  ·  ekologija
சோதனை  ·  experiment
சோதனைக் கூடம்  ·  laboratorij
டிகிரி  ·  diploma
தகவலியல்  ·  informatika
தவறு  ·  netočno
தவறு  ·  pogreška
தீர்வு காணுதல்  ·  riješiti
பள்ளி தொடர்பான  ·  vezano uz školu
பாடப் பொருள்  ·  predmet
புவியியல்  ·  zemljopis
பெருக்கல்  ·  množenje
பொருளியல்  ·  ekonomija
பேனா  ·  kemijska olovka
ப்ரொஜெக்டர்  ·  projektor
மனப்பாடம்  ·  napamet
முக்கோணம்  ·  trokut
முதுகில் மாட்டும் பை  ·  ruksak
முறையமைப்பு  ·  sistem
மொத்தம்  ·  suma
மையக்கருத்து  ·  tema
வகுத்தல்  ·  odjeljenje
வகுப்புத் தோழர்  ·  školski kolega
வடிவியல்  ·  geometrija
வட்டம்  ·  krug
வரலாறு  ·  povijest
வரைதல்  ·  crtati
வானவியல்  ·  astronomija

Languages

Tamil, Croate, more

Leçons

Tamil-Croate, more