கல்வி 2 - Education 2

கல்வியின் நிகழ்முறைகள் குறித்த நமது பிரபல பாட்த்தின் 2 ஆம் பாகம். 2. dio naše slavne lekcije o obrazovnom procesu

Langage: Tamil
Traduction de langage: Croatian


Word >> Translation
அத்தியாயம் poglavlje
0 0
அரட்டை அடித்தல் brbljati
0 0
அழித்தல் izbrisati
0 0
அழிப்பான் brisalo
0 0
ஆரம் polumjer
0 0
ஆரம்பப் பள்ளி osnovna škola
0 0
இயற்பியல் fizika
0 0
இலக்கணம் gramatika
0 0
இலக்கியம் književnost
0 0
உயர்நிலைப் பள்ளி srednja škola
0 0
உயிரியல் biologija
0 0
உளவியல் psihologija
0 0
கணிதம் matematika
0 0
கழித்தல் oduzimanje
0 0
கழித்தல் குறி minus
0 0
கூட்டல் dodatak
0 0
கூட்டல் குறி plus
0 0
கோணம் kut
0 0
சதுரம் četverokut
0 0
சமூகவியல் sociologija
0 0
சாக்பீஸ் kreda
0 0
சூழலியல் ekologija
0 0
சோதனை experiment
0 0
சோதனைக் கூடம் laboratorij
0 0
டிகிரி diploma
0 0
தகவலியல் informatika
0 0
தவறு netočno
0 0
தவறு pogreška
0 0
தீர்வு காணுதல் riješiti
0 0
பள்ளி தொடர்பான vezano uz školu
0 0
பாடப் பொருள் predmet
0 0
புவியியல் zemljopis
0 0
பெருக்கல் množenje
0 0
பொருளியல் ekonomija
0 0
பேனா kemijska olovka
0 0
ப்ரொஜெக்டர் projektor
0 0
மனப்பாடம் napamet
0 0
முக்கோணம் trokut
0 0
முதுகில் மாட்டும் பை ruksak
0 0
முறையமைப்பு sistem
0 0
மொத்தம் suma
0 0
மையக்கருத்து tema
0 0
வகுத்தல் odjeljenje
0 0
வகுப்புத் தோழர் školski kolega
0 0
வடிவியல் geometrija
0 0
வட்டம் krug
0 0
வரலாறு povijest
0 0
வரைதல் crtati
0 0
வானவியல் astronomija
0 0

Languages

Tamil, Croate, more

Leçons

Tamil-Croate, more