இயக்கம், திசைகள் - Движение, посоки

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Карай бавно- стигни жив!

0 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Bulgarian

Word Translation
Languages: Tamil, Bulgare, more...
Leçons: Tamil-Bulgare, more...