இயக்கம், திசைகள் - እንቅስቃሴ

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். ያልተገላበጠ ያራል!

0 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Amharic

Word Translation
Languages: Tamil, Amharique, more...
Leçons: Tamil-Amharique, more...