கல்வி 1 - ትምህርት

பள்ளி, கல்லூரி, பல்கலைக்கழகம் பற்றி. ትምህርት ቤት፣ ዩኒቨርሲቲ፣ ኮሌጅ

49 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Amharic
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 அகராதி    መዝገበ ቃላት (ma-ze-ga-ba qaa-laa-te)
   0 0 அச்சுப்பொறி    አሳታሚ መሳሪያ (ʾa-saa-taa-mi ma-saa-ri-yaa)
   0 0 அருங்காட்சியகம்    ቤተ መዘክር (bee-ta ma-za-ke-re)
   0 0 அரையாண்டுப் பருவம்    የትምህርት ወቅት (ya-te-me-he-re-te wa-qe-te)
   0 0 உண்மை    እውነት (ʾe-we-na-te)
   0 0 எண்ணுதல்    መቁጠር (ma-qu-tha-re)
   0 0 கணினி    ኮምፒውተር (ko-me-pi-we-ta-re)
   0 0 கணினி அறிவியல்    ኮምፒውተር ሳይንስ (ko-me-pi-we-ta-re saa-ye-ne-se)
   0 0 கணினித் திரை    ሞኒተር (mo-ni-ta-re)
   0 0 கரும்பலகை    ጥቁር ሰሌዳ (the-qu-re sa-lee-daa)
   0 0 கற்பித்தல்    ማስተማር (maa-se-ta-maa-re)
   0 0 கால்குலேட்டர்    የሂሳብ ስሌት መሳሪያ (ya-hi-saa-be se-lee-te ma-saa-ri-yaa)
   0 0 குறிப்பேடு    ማስታወሻ መጻፊያ (maa-se-taa-wa-shaa ma-tsaa-fi-yaa)
   0 0 கேள்விக் குறி    የጥያቄ ምልክት (ya-the-yaa-qee me-le-ke-te)
   0 0 கோப்பு    ዶሴ (do-see)
   0 0 கோடு    መስመር (ma-se-ma-re)
   0 0 சமமாக்குதல்    እኩል መሆን (ʾe-ku-le ma-ho-ne)
   0 0 சின்னம்    ምልክት (me-le-ke-te)
   0 0 சேர்க்கை    ጥምር (the-me-re)
   0 0 சொல்    ቃል (qaa-le)
   0 0 தாள்    ወረቀት (wa-ra-qa-te)
   0 0 நிறுத்தக் குறி    ሥራዐተ ነጥብ (sze-raa-ʿa-ta na-the-be)
   0 0 நூலகம்    ቤተ መጻሀፍት (bee-ta ma-tsaa-ha-fe-te)
   0 0 படித்தல்    ማጥናት (maa-the-naa-te)
   0 0 பட்டியல்    ዝርዝር (ze-re-ze-re)
   0 0 பயிற்சி    ማስልጠኛ (maa-se-le-tha-nyaa)
   0 0 பரீட்சை    ፈተና (fa-ta-naa)
   0 0 பல்கலைக்கழகம்    ዩኒቨርሲቲ (yu-ni-va-re-si-ti)
   0 0 பள்ளி ஆண்டு    የትምህርት አመት (ya-te-me-he-re-te ʾa-ma-te)
   0 0 பள்ளிக்கூடம்    ትምህርት ቤት (te-me-he-re-te bee-te)
   0 0 பாடநெறி    የተወሰነ ጊዜ ትምህርት (ya-ta-wa-sa-na gi-zee te-me-he-re-te)
   0 0 புத்தகம்    መጽሐፍ (ma-tse-hha-fe)
   0 0 புரிந்துகொள்ளுதல்    መረዳት (ma-ra-daa-te)
   0 0 பென்சில்    እርሳስ (ʾe-re-saa-se)
   0 0 பேப்பர் கிளிப்    የወረቀት ማያያዥያ (ya-wa-ra-qa-te maa-yaa-yaa-zhe-yaa)
   0 0 மதிப்பெண்    የክፍል ውጤት (ya-ke-fe-le we-thee-te)
   0 0 மாணவர்    ተማሪ (ta-maa-ri)
   0 0 மாணவர்    ተማሪ (ta-maa-ri)
   0 0 யோசனை    ሃሳብ (haa-saa-be)
   0 0 வகுத்தல்    ማካፈል (maa-kaa-fa-le)
   0 0 வகுப்பறை    መማሪያ ክፍል (ma-maa-ri-yaa ke-fe-le)
   0 0 வகை    አይነት (ʾa-ye-na-te)
   0 0 வரைகோல்    ማስመሪያ (maa-se-ma-ri-yaa)
   0 0 வர்ணனை    አስተያየት (ʾa-se-ta-yaa-ya-te)
   0 0 விசைப்பலகை    የኮምፒውተር መተየቢያ (ya-ko-me-pi-we-ta-re ma-ta-ya-bi-yaa)
   0 0 விடுமுறை    እረፍት (ʾe-ra-fe-te)
   0 0 விதி    ህግ (he-ge)
   0 0 வீட்டுப் பாடம்    የቤት ስራ (ya-bee-te se-raa)
   0 0 வேதியியல்    የንጥረ ነገር ሳይንስ (ya-ne-the-ra na-ga-re saa-ye-ne-se)
Languages: Tamil, Amharique, more...
Leçons: Tamil-Amharique, more...