Mga Panghalip, Pangatnig, Pang-ukol - כינוי-השם , מילות חיבור, מילות יחס65 words

0 0
Langage: Tagalog
Traduction de langage: Hebrew
Word Translation
      0 0 ako    אני
      0 0 alinman    או
      0 0 ano    מה
      0 0 at    ו
      0 0 at isa pa    דבר נוסף
      0 0 at saka    בנוסף
      0 0 at saka    גם
      0 0 ayon sa    לפי
      0 0 bakit    למה
      0 0 bukod sa    למרות
      0 0 bukod sa lahat    מעל לכל
      0 0 dahil    כי
      0 0 dahil sa    מאז
      0 0 gayun din    כמו כן
      0 0 habang    במשך
      0 0 habang    בזמן
      0 0 hanggang    עד
      0 0 hindi lang…ngunit…    לא רק ..אבל גם
      0 0 ikaw    אתה
      0 0 isang bagay    משהו
      0 0 isang tao    מישהו
      0 0 kailan    מתי
      0 0 kanino    של מי
      0 0 karagdagan sa    בנוסף ל
      0 0 kasama sa    בקרב
      0 0 kung    אם
      0 0 kung gayon    ובכן
      0 0 lahat    כל
      0 0 lahat    כולם
      0 0 lamang    רק
      0 0 malapit    ליד
      0 0 may    עם
      0 0 mula    דרך
      0 0 mula    מ
      0 0 paano    איך
      0 0 pagkatapos    אחרי
      0 0 para    בשביל
      0 0 para    בשביל
      0 0 para    ל
      0 0 pareho…at    גם זה ..וגם
      0 0 pero    אבל
      0 0 sa    על
      0 0 sa    ב
      0 0 sa gitna    בין
      0 0 sa ibabaw ng    על
      0 0 sa ilalim    מתחת
      0 0 sa karagdagan    בנוסף
      0 0 sa labas ng    מחוץ ל..
      0 0 sa likod    מאחורי
      0 0 sa loob    בפנים
      0 0 sa palibot    מסביב
      0 0 sa tabi    ליד
      0 0 sa tapat ng    מלפנים
      0 0 sa uulitin    עוד הפעם
      0 0 saan    לאן
      0 0 saan    איפה
      0 0 salungat    נגד
      0 0 sila    הם
      0 0 sino    מי
      0 0 sya    היא
      0 0 sya    הוא
      0 0 tayo    אנחנו
      0 0 tungkol    על
      0 0 tungo    לעבר
      0 0 wala    בלי
Languages: Tagalog, Hébreu, more...
Leçons: Tagalog-Hébreu, more...