Pronomen, konjunktion, prepositioner - Mga Panghalip, Pangatnig, Pang-ukol65 words

0 0
Langage: Swedish
Traduction de langage: Tagalog
Word Translation
      0 0 alla    lahat
      0 0 alla    lahat
      0 0 även    at saka
      0 0 både…och    pareho…at
      0 0 bakom    sa likod
      0 0 bara    lamang
      0 0 bland    kasama sa
      0 0 bredvid    sa tabi
      0 0 dem    sila
      0 0 dessutom    sa karagdagan
      0 0 dessutom    karagdagan sa
      0 0 du    ikaw
      0 0 efter    pagkatapos
      0 0 emot    salungat
      0 0 en sak till    at isa pa
      0 0 endera    alinman
      0 0 enligt    ayon sa
      0 0 för att    para
      0 0 för att    dahil
      0 0 framför    sa tapat ng
      0 0 framför allt    bukod sa lahat
      0 0 från    mula
      0 0 genom    mula
      0 0 han    sya
      0 0 hon    sya
      0 0 hur    paano
      0 0 i    sa
      0 0 igen    sa uulitin
      0 0 inte bara…men också    hindi lang…ngunit…
      0 0 inuti    sa loob
      0 0 Jag    ako
      0 0 likaledes    gayun din
      0 0 med    may
      0 0 medan    habang
      0 0 mellan    sa gitna
      0 0 men    pero
      0 0 mot    tungo
      0 0 någon    isang tao
      0 0 något    isang bagay
      0 0 när    kailan
      0 0 nära    malapit
      0 0 och    at
      0 0 också    at saka
      0 0 om    kung
      0 0 om    tungkol
      0 0 ovanpå    sa ibabaw ng
      0 0    sa
      0 0 runt    sa palibot
      0 0    kung gayon
      0 0 så att    para
      0 0 sen    dahil sa
      0 0 till    para
      0 0 tills    hanggang
      0 0 trots    bukod sa
      0 0 under    habang
      0 0 under    sa ilalim
      0 0 utan    wala
      0 0 utanför    sa labas ng
      0 0 vad    ano
      0 0 var    saan
      0 0 var(till)    saan
      0 0 varför    bakit
      0 0 vem    sino
      0 0 vems    kanino
      0 0 vi    tayo
Languages: Suédois, Tagalog, more...
Leçons: Suédois-Tagalog, more...