Olika Verb 1 - Разнастайныя дзеясловы 169 words

0 0
Langage: Swedish
Traduction de langage: Belarusian
Word Translation
      0 0 att använda выкарыстоўваць
      0 0 att bära несці
      0 0 att behöva мець патрэбу ў
      0 0 att bero залежаць
      0 0 att beskriva апісваць
      0 0 att bli станавіцца
      0 0 att bo жыць
      0 0 att börja пачынаць
      0 0 att bränna гарэць
      0 0 att erbjuda прапаноўваць
      0 0 att föredra аддаваць перавагу
      0 0 att försöka спрабаваць
      0 0 att förstå разумець
      0 0 att försvinna знікаць
      0 0 att fråga пытацца
      0 0 att ge даваць
      0 0 att glömma забываць
      0 0 att gömma хаваць
      0 0 att göra зрабіць
      0 0 att göra рабіць
      0 0 att gråta плакаць
      0 0 att gräva капаць
      0 0 att ha мець
      0 0 att ha kul весяліцца
      0 0 att hålla захоўваць
      0 0 att hälla наліваць
      0 0 att hämta прыносіць
      0 0 att hitta знайсці
      0 0 att hoppas спадзявацца
      0 0 att höra чуць
      0 0 att kasta кідаць
      0 0 att klä насіць
      0 0 att klä på sig апранаць
      0 0 att lämna ухадзіць
      0 0 att läsa чытаць
      0 0 att leta efter шукаць
      0 0 att lukta пахнуць
      0 0 att lyssna på слухаць
      0 0 att notera заўважаць
      0 0 att ockupera пазычаць
      0 0 att omringa атачаць
      0 0 att prata казаць
      0 0 att reparera рамантаваць
      0 0 att röka курыць
      0 0 att sätta класці
      0 0 att se глядзець
      0 0 att se бачыць
      0 0 att sitta сядзець
      0 0 att skicka адсылаць
      0 0 att skriva пісаць
      0 0 att slå ударыць
      0 0 att somna заснуць
      0 0 att sopa падмятаць
      0 0 att sova спаць
      0 0 att spendera выдаткоўваць
      0 0 att sprida распаўсюджваць
      0 0 att stänga зачыняць
      0 0 att sträcka på sig расцягваць
      0 0 att svara адказваць
      0 0 att ta браць
      0 0 att ta emot атрымліваць
      0 0 att täcka накрываць
      0 0 att tänka думаць
      0 0 att tillhöra належаць
      0 0 att välja выбіраць
      0 0 att vänta чакаць
      0 0 att vara быць
      0 0 att vara tvungen мець патрэбу
      0 0 att vika складаць
Languages: Suédois, Biélorusse, more...
Leçons: Suédois-Biélorusse, more...