Actiones Variae I - Różne Czasowniki 168 words

0 0
Langage: Latin
Traduction de langage: Polish
Word Translation
   0 0 absumere    Spędzać
   0 0 accipio    Dostawać
   0 0 accipio    Brać
   0 0 adpertinere    należeć
   0 0 animadvertere    dostrzegać
   0 0 ardere    Palić
   0 0 audire    Słuchać
   0 0 audire    słyszeć
   0 0 celare    chować
   0 0 circumire    Otaczać
   0 0 claudere    Zamykać
   0 0 comprimere    Składać
   0 0 debere    Musieć
   0 0 dependere    zależeć
   0 0 disaparere    znikać
   0 0 donare    Dawać
   0 0 dormire    Spać
   0 0 esse    Być
   0 0 facere    Wytwarzać
   0 0 facere    Robić
   0 0 ferre    przynosić
   0 0 ferre    Nieść
   0 0 fieri    stawać się
   0 0 fodere    Kopać
   0 0 fumare    Palić
   0 0 fundere    Nalewać
   0 0 gestare    Nosić
   0 0 habeo    Mieć
   0 0 icere    Uderzać
   0 0 incohare    zaczynać
   0 0 invenio    Znajdować
   0 0 lacrimare    Płakać
   0 0 legere    czytać
   0 0 linquere    opuszczać
   0 0 loqui    Mówić
   0 0 malle    woleć
   0 0 mittere    rzucać
   0 0 mittere    Wysyłać
   0 0 narrare    Opisywać
   0 0 obdormire    Zasypiać
   0 0 oblivisci    zapominać
   0 0 offerre    oferować
   0 0 olfacere    Wąchać
   0 0 operire    Zakrywać
   0 0 opperiri    czekać
   0 0 optare    wybierać
   0 0 ornare    Ubierać
   0 0 petere    Szukać
   0 0 ponere    Kłaść
   0 0 prehendere    Zajmować
   0 0 reficere    Naprawiać
   0 0 requirere    potrzebować
   0 0 reri    myśleć
   0 0 residere    Mieszkać
   0 0 respondere    odpowiadać
   0 0 rogare    Pytać
   0 0 scire    rozumieć
   0 0 scribere    Pisać
   0 0 sedere    Siedzieć
   0 0 spectare    Oglądać
   0 0 sperare    mieć nadzieję
   0 0 sternere    Rozprzestrzeniać
   0 0 temptare    Próbować
   0 0 tendere    rozciągać
   0 0 tenere    Utrzymywać
   0 0 uti    używać
   0 0 verrere    zamiatac
   0 0 videre    Widzieć
Languages: Latin, Polonais, more...
Leçons: Latin-Polonais, more...