מספרים - Numere

אחת , שתיים, שלוש… מיליונים, מיליארדים. Unu, doi trei…Milioane, miliarde

31 words

1 1
Langage: Hebrew
Traduction de langage: Romanian
Word Translation
      0 0 אחת    unu
      0 0 אחת עשרה    unsprezece
      0 0 אלף    mie
      0 0 ארבע    patru
      0 0 ארבעים    patruzeci
      0 0 חמישים    cincizeci
      0 0 חמש    cinci
      0 0 מאה    sută
      0 0 מיליארד    miliard
      0 0 מיליון    milion
      0 0 מספר    un număr
      0 0 סידורי    ordinal
      0 0 סיפרה    o cifră
      0 0 עשר    zece
      0 0 עשרים    douazeci
      0 0 ראשון    primul
      0 0 שבע    şapte
      0 0 שבעים    şaptezeci
      0 0 שישים    şaizeci
      0 0 שלוש    trei
      0 0 שלוש עשרה    treisprezece
      0 0 שלושים    treizeci
      0 0 שלישי    al treilea
      0 0 שמונ    opt
      0 0 שמונים    optzeci
      0 0 שני    al doilea
      0 0 שש    şase
      0 0 שתיים    doi
      0 0 שתיפ עשרה    doisprezece
      0 0 תשע    nouă
      0 0 תשעים    nouăzeci
Languages: Hébreu, Roumain , more...
Leçons: Hébreu-Roumain , more...