قیدهای گوناگون 2 - Vários Advérbios 250 words

0 0
Langage: Farsi
Traduction de langage: Portuguese
Word Translation
      0 0 اخیراً    recentemente
      0 0 اکنون    agora
      0 0 اگر چه    mesmo que
      0 0 با این وجود    no entanto
      0 0 با صبر و حوصله    pacientemente
      0 0 بالأخره    finalmente
      0 0 بدتر    pior
      0 0 بعدی    próximo
      0 0 به آرامی    lentamente
      0 0 به جای …    em vez de...
      0 0 به سرعت    rapidamente
      0 0 به سرعت    rapidamente
      0 0 به سمت راست    à direita
      0 0 به سمت چپ    à esquerda
      0 0 به طور جدی    seriamente
      0 0 به طور طبیعی    naturalmente
      0 0 به طور مناسب    correctamente
      0 0 بهتر    melhor
      0 0 بی سر و صدا    silenciosamente
      0 0 بیرون    fora
      0 0 بیشتر    mais
      0 0 حتماً    certamente
      0 0 حتی    até
      0 0 حتی اگر    mesmo que
      0 0 حداقل    pelo menos
      0 0 خوشبختانه    felizmente
      0 0 دائماً    constantemente
      0 0 داوطلبانه    voluntariamente
      0 0 در ابتدا    no princípio
      0 0 در جای دیگر    noutro lugar
      0 0 در واقع    de facto
      0 0 درون    dentro
      0 0 دور    longe
      0 0 دیر    tarde
      0 0 دیوانه وار    loucamente
      0 0 روان    fluentemente
      0 0 زود    cedo
      0 0 شخصاً    pessoalmente
      0 0 قبل از    antes
      0 0 محتاطانه    prudentemente
      0 0 مخصوصاً    especialmente
      0 0 مستقیماً    em frente
      0 0 همان اندازه    tanto quanto
      0 0 هیچ جا    em lado nenhum
      0 0 پر سر و صدا    ruidosamente
      0 0 پس از    depois
      0 0 پیش از این   
      0 0 کاملاً    absolutamente
      0 0 کمتر    menos
      0 0 یک جایی    em algum lugar
Languages: Farsi, Portugais, more...
Leçons: Farsi-Portugais, more...