افراد: بستگان، دوستان، دشمنان... - Pessoas: Parentes, Amigos, Inimigos...44 words

0 0
Langage: Farsi
Traduction de langage: Portuguese
Word Translation
      0 0 احمق    um tolo
      0 0 اسم    um primeiro nome
      0 0 اشتباه گفتن    estar errado
      0 0 امیدوار بودن    esperar
      0 0 بوسه    um beijo
      0 0 بوسیدن    beijar
      0 0 بیوه    viúvo
      0 0 تاسف    desculpas
      0 0 جمعیت    uma multidão
      0 0 حقیقت    a verdade
      0 0 دختر    uma rapariga
      0 0 درست گفتن    estar certo
      0 0 دروغ    uma mentira
      0 0 دروغ گفتن    mentir
      0 0 دست دادن    apertar as mãos
      0 0 دسته گل    um ramo
      0 0 دشمن    um inimigo
      0 0 دوست    um amigo
      0 0 زن    uma mulher
      0 0 زنانه    feminino
      0 0 ستایش کردن    adorar
      0 0 شخص    uma pessoa
      0 0 صدا    uma voz
      0 0 عشق    amor
      0 0 عشق ورزیدن    amar
      0 0 مانند یک آدم دیوانه    como uma pessoa louca
      0 0 متوجه شدن    entender
      0 0 مرد    um homem
      0 0 مردانه    masculino
      0 0 مردم    pessoas
      0 0 مهمان    um convidado
      0 0 نام    um nome
      0 0 نام خانوادگی    um sobrenome
      0 0 نفرت داشتن    odiar
      0 0 نوزاد    um bebé
      0 0 هدیه    um presente
      0 0 همدیگر را بوسیدن    trocar beijos
      0 0 همسایه    um vizinho
      0 0 هم‌اتاقی    um companheiro de quarto
      0 0 پسر    um rapaz
      0 0 کارت‌پستال    um postal
      0 0 کمک    ajuda
      0 0 یارو    um rapaz
      0 0 یک نصیحت    conselho
Languages: Farsi, Portugais, more...
Leçons: Farsi-Portugais, more...