ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه - सर्वनाम, संयोजक, पूर्वसर्ग65 words

0 0
Langage: Farsi
Traduction de langage: Hindi
Word Translation
      0 0 آنها    वे
      0 0 از    क्योंकि, तब से
      0 0 از    से
      0 0 از طریق    में से
      0 0 اما    लेकिन
      0 0 او    वह
      0 0 او    वह
      0 0 اگر    यदि
      0 0 با    साथ
      0 0 بدون    के बिना
      0 0 برای    के लिए
      0 0 بنابراین    इसलिए
      0 0 به    तक
      0 0 به رغم    बावजूद
      0 0 به سمت    की ओर
      0 0 به منظور    ताकि
      0 0 به همین شکل    उसी तरह से
      0 0 به کجا    कहाँ पर
      0 0 بین    बीच में
      0 0 تا    जब तक
      0 0 تحت    नीचे
      0 0 جایی که    कहाँ
      0 0 خارج از    बाहर से
      0 0 داخل    अंदर
      0 0 در    दौरान
      0 0 در    में
      0 0 در اطراف    आस-पास
      0 0 در بالای    ऊपर से
      0 0 در برابر    के विरोध में
      0 0 در حالی که    जिस समय
      0 0 در مقابل    के आगे
      0 0 در میان    सब के बीच में
      0 0 در کنار    बगल में
      0 0 درباره    के बारे में
      0 0 دوباره    फिर से
      0 0 روی    ऊपर
      0 0 شما    आप, तुम
      0 0 طبق    अनुसार
      0 0 علاوه بر    इसके अतिरिक्त
      0 0 علاوه بر این    इसके इलावा
      0 0 فقط    ऐसे ही
      0 0 ما    हम
      0 0 مال چه کسی    किसका
      0 0 من    मैं
      0 0 نزدیک    पास
      0 0 نه تنها... بلکه    यही नहीं…अपितु
      0 0 هر دوی ...و...    दोनों…और
      0 0 همانگونه که    और ये भी
      0 0 همه    सब
      0 0 همه    सब लोग
      0 0 همچنین    भी
      0 0 و    और
      0 0 وقتی که    कब
      0 0 پس از    बाद में
      0 0 پشت سر    पीछे
      0 0 چرا    क्यों
      0 0 چه    क्या
      0 0 چه کسی    कौन
      0 0 چون    क्योंकि
      0 0 چگونه    कैसे
      0 0 چیزی    कुछ
      0 0 کسی    कोई
      0 0 گذشته از هرچیزی    सर्वोपरि
      0 0 یا    या
      0 0 یک چیز دیگر    एक और बात
Languages: Farsi, Hindi, more...
Leçons: Farsi-Hindi, more...