آموزش و پرورش 2 - Education 2

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش. Part 2 of our famous lesson about educational processes

49 words

0 0
Langage: Farsi
Traduction de langage: English
Word Translation
      0 0 آزمایش    an experiment
      0 0 آزمایشگاه    a laboratory
      0 0 ادبیات    literature
      0 0 اشتباه    wrong
      0 0 اشتباه    a mistake
      0 0 انفورماتیک    informatics
      0 0 بخش    division
      0 0 بعلاوه    plus
      0 0 بوم شناسی    ecology
      0 0 تاریخ    history
      0 0 تفریق    subtraction
      0 0 جامعه شناسی    sociology


      0 0 حفظی    by heart
      0 0 حل کردن    to solve
      0 0 خودکار    a pen
      0 0 دایره    circle
      0 0 دبیرستان    high school
      0 0 دستور زبان    grammar
      0 0 روان شناسی    psychology
      0 0 ریاضیات    mathematics
      0 0 زاویه    angle
      0 0 زمینه    a theme
      0 0 زیست شناسی    biology
      0 0 ستاره شناسی    astronomy
      0 0 سیستم    a system
      0 0 شعاع    radius
      0 0 ضرب    multiplication
      0 0 طراحی کردن    to draw
      0 0 علاوه    addition
      0 0 علم اقتصاد    economics
      0 0 فصل    a chapter
      0 0 فیزیک    physics
      0 0 مثلث    triangle
      0 0 مجموع    sum
      0 0 مدرسه ابتدایی    primary school
      0 0 مدرک    a degree
      0 0 مربع    square
      0 0 مربوط به مدرسه    related to school
      0 0 منهای    minus
      0 0 موضوع    a subject
      0 0 همکلاسی    a classmate
      0 0 هندسه    geometry
      0 0 پاک کردن    to erase
      0 0 پاک کن    eraser
      0 0 پروژکتور    a projector
      0 0 پچ پچ کردن    to chatter
      0 0 کوله پشتی    a rucksack
      0 0 گچ    chalk
Languages: Farsi, Anglais, more...
Leçons: Farsi-Anglais, more...
Audio Leçons: Farsi-Anglais