Materijali, tvari, predmeti, alati - Materiale, Substanțe, Obiecte, UnelteLangage: Croatian
Traduction de langage: Romanian


Word  ·  Translation
cigla  · 
0 0
daska  · 
0 0
drvo  · 
0 0
glatak  · 
0 0
glina  · 
0 0
grub  · 
0 0
hladan  · 
0 0
hrđati  · 
0 0
kamen  · 
0 0
koža  · 
0 0
led  · 
0 0
mekan  · 
0 0
metal  · 
0 0
namočiti  · 
0 0
nov novcat  · 
0 0
ohladiti  · 
0 0
oštar  · 
0 0
otvoren  · 
0 0
papir  · 
0 0
para  · 
0 0
postati hladan  · 
0 0
površina  · 
0 0
rupa  · 
0 0
sklizak  · 
0 0
smočiti  · 
0 0
smočiti  · 
0 0
suh  · 
0 0
tekućina  · 
0 0
težak  · 
0 0
tkanina  · 
0 0
topiti  · 
0 0
trunuti  · 
0 0
tup  · 
0 0
tvrd  · 
0 0
ulje  · 
0 0
uzak  · 
0 0
vakuum  · 
0 0
vruć  · 
0 0
vuna  · 
0 0
zašiljen  · 
0 0
zatvoren  · 
0 0
željezo  · 
0 0

Languages

Croate, Roumain , more