Поздрави, молби, обръщения, сбогувания - Greetings, Requests, Welcomes, Farewells

Научете се да общувате с хората. Know how to socialize with people

74 words

0 0
Langage: Bulgarian
Traduction de langage: English
Word Translation
      0 0 Аз живея ...    I live ...
      0 0 аз също    me too
      0 0 Без майтап    no kidding
      0 0 Бих искал ...    I would like ...
      0 0 Бихте ли ми казали... ?    Can you tell me ... ?
      0 0 Благодаря. И на Вас.    Thanks. You too.
      0 0 Все ми е едно.    I don`t care.
      0 0 Всичко е наред.    I`m fine.
      0 0 Всичко най-хубаво    Have a good day
      0 0 Всичко наред ли е?    Okay?
      0 0 във всеки случай    in any case
      0 0 Горе-долу.    So-so.


      0 0 госпожа    Mrs
      0 0 Госпожица    Miss
      0 0 Добре дошли!    Welcome!
      0 0 Добре ли сте?    Are you well?
      0 0 Добре съм.    I am very well.
      0 0 Добре.    Okay.
      0 0 Добро утро!    Good morning!
      0 0 Добър вечер    Good evening
      0 0 Довиждане    Good-bye
      0 0 довиждане    goodbye
      0 0 Доста добре.    Fairly well.
      0 0 За ваше здраве!    (Here`s) to your health!
      0 0 Защо не?    Why not?
      0 0 Здравейте    Hello
      0 0 Здрасти    Hi!
      0 0 Извинете    Excuse me
      0 0 Извинете за безпокойството    Excuse me for bothering you
      0 0 Казвам се ...    My name is ...
      0 0 Как е при Вас?    How is it going?
      0 0 Как се казва той?    What`s his name?
      0 0 Как се казвате?    What is your name?
      0 0 Как сте?    How are you?
      0 0 Каква приятна изненада!    What a good surprise!
      0 0 Какво (казахте)?    What (did you say)?
      0 0 Какво Ви трябва?    What do you need?
      0 0 Какво искате?    What do you want?
      0 0 Какво ново?    What`s new?
      0 0 Какво се е случило?    What`s wrong?
      0 0 Какво става?    What`s the matter?
      0 0 Какъв сте по народност?    What is your nationality?
      0 0 Къде живеете?    Where do you live?
      0 0 Моля    Please
      0 0 Моля    You are welcome
      0 0 Моля ...    I beg your pardon ...
      0 0 Моля.    You`re welcome.
      0 0 На колко години сте?    How old are you?
      0 0 налага се да ...    it is necessary that ...
      0 0 нали?    right?
      0 0 Напротив!    On the contrary!
      0 0 Не зная.    I don`t know.
      0 0 Не много добре.    Not too well.
      0 0 Не си пъхай носа в чужди работи!    Mind your own business!
      0 0 нито пък аз    me neither
      0 0 Ням-ням.    Yum!
      0 0 Оставете ме на мира!    Leave me alone!
      0 0 от друга страна    on the other hand
      0 0 Откъде сте?    Where are you from?
      0 0 Оф!    Yuck!
      0 0 поздравявам    to greet
      0 0 помогнете!    help!
      0 0 Приятно ми е да се запознаем!    Nice to meet you!
      0 0 Разрешете    May I?
      0 0 Разрешете да се представя    Allow me to introduce myself
      0 0 С удоволствие.    With pleasure.
      0 0 С удоволствие.    Gladly.
      0 0 Седнете    Sit down
      0 0 според мен    in my opinion
      0 0 Тишина!    Keep quiet!
      0 0 Това е за Вас    It`s for you
      0 0 Той се казва ...    His name is ...
      0 0 честито    congratulations
Languages: Bulgare, Anglais, more...
Leçons: Bulgare-Anglais, more...