ظروف متنوعة 1 - Divers Adverbes 148 words

0 0
Langage: Arabic
Traduction de langage: French
Word Translation
      0 0 أحياناً    quelquefois
      0 0 أكثر    encore
      0 0 أيضاً    aussi
      0 0 أيضاً    aussi
      0 0 أين   
      0 0 أَبَداً    jamais
      0 0 الكثير    beaucoup
      0 0 الكثير مِنْ    trop (de)
      0 0 بالأحرى    plutôt
      0 0 بالتأكيد    certainement
      0 0 بالطبع    certainement
      0 0 بالمناسبة. . .    Au fait ...
      0 0 بشكل سيئ    mal
      0 0 بما فيه الكفاية    assez
      0 0 تقريباً    presque
      0 0 تماماً    assez
      0 0 ثانيةً    encore
      0 0 ثمّ    alors
      0 0 جانب أيمن خارج    à l`endroit
      0 0 جداً    très
      0 0 حقاً    vraiment
      0 0 حَسناً    bien
      0 0 دائماً    toujours
      0 0 رأساً على عقب    à l`envers
      0 0 ربما    peut-être
      0 0 سابقاً    autrefois
      0 0 سوية    ensemble
      0 0 عادة    d`habitude
      0 0 عموماً    généralement
      0 0 فقط    seulement
      0 0 في أغلب الأحيان    souvent
      0 0 في المنتصفِ    du milieu
      0 0 قليلاً    un peu
      0 0 كثيراً    trop (de)
      0 0 كم عدد    combien (de)
      0 0 كَمْ    comment
      0 0 كَمْ    combien (de)
      0 0 لأن    parce que
      0 0 لذا    alors
      0 0 لَرُبَّمَا    peut-être
      0 0 لِماذا    pourquoi
      0 0 ما    que
      0 0 ما زالَ    encore
      0 0 مطلقاً    du tout
      0 0 مَنْ    qui
      0 0 نادراً    rarement
      0 0 هنا    ici
      0 0 هناك   
Languages: Arabe, Français, more...
Leçons: Arabe-Français, more...