อับอาย  -  丟面子

อับอาย - 丟面子Usage Examples

อับอาย (Thai )


丟面子 (Kiina )